arbete

I detta inlägg kommer entreprenören och tränaren Esther Roche att kommentera sina personliga erfarenheter och lära sig om möjligheterna att tjäna pengar med en blogg . Han är en professionell coach dedikerad till en sektor där han är en pionjär. Han skapade webbcoaching eftersom det har sina mycket tydliga mål: att hjälpa företagare att skapa sin verksamhet online från början och använda en sammanslagning mellan coaching och deras kunskaper om skapande och webbpositionering. Först och främ

Läs Mer

Entreprenörens egenskaper är initiativ, proaktivitet, ledarskap, öppenhet, avvikelse, ambition, kreativitet och förmåga att lösa problem. Entreprenörskap är ett fenomen som är dagens ordning. I en instabil och kriserätt värld där vi befinner oss idag, finner många människor i entreprenörskap ett alternativ till bristen på arbetstillfällen. Entreprenörskap

Läs Mer

De bästa universiteten i Latinamerika ligger i Mexiko, Argentina, Chile, Colombia och Brasilien. Varje år publicerar Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, där det klassificerar de bästa universiteten i världen. För detta värderar det akademiskt rykte, lärarnas rykte, förhållandet mellan studenter och professorer, den utövade forskningen och andelen internationella studenter. Med tanke

Läs Mer

De psykosociala riskfaktorerna på jobbet innebär de förhållanden som finns på arbetsplatsen som kan skada arbetstagarnas hälsa, orsaka stress och, på längre sikt, sjukdomar. Cox & Griffiths (1995) definierar psykosociala risker som "de aspekter av uppfattningen, organisationen och förvaltningen av arbetet, liksom dess sociala och miljömässiga sammanhang som kan leda till fysisk, social eller psykisk skada för arbetarna". Utan att i

Läs Mer

Att lära sig att begära löneökning på rätt sätt är viktigt för att uppnå det, ha bättre förutsättningar och till och med mer respekterad inom företaget. Förmodligen står en av de ögonblick som mest genererar stress och ångest på arbetsplatsen, efter jobbsamtalen, framför chefen för att begära en berättigad och rimlig löneökning eller en mer än förtjänad kampanjförbättring. Det är oftast ett beslut som

Läs Mer

Är du ansvarig för en grupp, ledare, chef eller lärare? Den samarbetsdynamik som jag kommer att förklara för dig kommer att tjäna för att bryta isen, skapa idéer, förbättra beslutsfattande, utvärdera ledarskapskapacitet och mycket mer. Gruppdynamik kan definieras som proceduren eller det systematiserade mediet där en grupps aktivitet är organiserad och utvecklad. Det hänvisa

Läs Mer

Syndromet av utbrändhet i omvårdnad är ett syndrom vars symptom är låga nivåer av personlig upplevelse på jobbet, höga nivåer av känslomässig utmattning och depersonalisering. Från denna definition kan vi konstatera att detta syndrom avser ett visst fysiskt eller mentalt tillstånd såväl som emotionellt. Det pekar ock

Läs Mer

Elon Musk är grundare av PayPal och VD för Tesla Motors, Solar City och SpaceX. På grund av hans prestationer har han blivit en global figur och ikon där en ung entreprenör kan ses. Beundrade av många, ett problem för många andra. Hans kreativitet, arbetslust och lust att förändra världen innebär nya luftar i ett samhälle som går tekniskt framåt i svåra steg men med en mycket tydlig avgränsning. Hans livsfiloso

Läs Mer

Det är mycket viktigt att uppnå lycka på jobbet, eftersom vi spenderar upp till 33% av dagen i den. Det om din dag är 8 timmar om dagen. Om vi ​​skulle fråga människor på gatan om de är nöjda med sitt jobb, skulle de flesta säkert säga nej. Sedan förklarar jag hur man ska vara lycklig på jobbet med 17 tips som gör din arbetsdag mer bärbar och ökar din produktivitet. Vi ägnade det mest

Läs Mer

Tekniker för att lösa konflikter är lämpliga för att lösa problem som både personligen och professionellt kan uppstå vid vissa tillfällen och bör lösas så snart som möjligt. Resolutionen av konflikter syftar till att lösa dessa problem, med undantag för våldsamma metoder som ibland används med lätthet. Därför är det av

Läs Mer

Att känna till de bästa betalda karriärerna i framtiden kommer att låta dig välja en bra träning och bättre vägleda dig i arbetslivserfarenheten du behöver. Idag väljer ungdomar en karriär med hänsyn till två faktorer. Den första av dem har att göra med den attraktion som väcker dem, oavsett om det är deras kallelse eller ej. Den andra avser

Läs Mer

Hur är en bra lärare eller lärare? Svaret är föremål för många aspekter, bland annat det är en oumbärlig pelare för studentens tillväxt. Detta beror på att de vid flera tillfällen tas som referens och exempel. För närvarande finns det många fakta som definierar, medan man ifrågasätter, lärarens arbete och, ibland, karakteriserar det som en dålig handling. Därför kommer vi i

Läs Mer

Spel och aktiviteter för att arbeta med den kreativitet som jag kommer att förklara för dig nästa kommer att tjäna dig för att skapa idéer i grupperna och förbättra innovationsförmågan, något allt viktigare nuförtiden. Kreativitet är ett grundläggande verktyg för många aktiviteter i det dagliga livet. Enligt JL Moren

Läs Mer

Organisationens organisationspsykologi eller psykologi är den gren av psykologi som ansvarar för att studera människors beteende i arbets- och organisationsvärlden. I den meningen är det en tillämpad vetenskap som undersöker mänskligt beteende både individuellt och på grupp- och organisationsnivå. Mer konkr

Läs Mer

I en värld som arbetar 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan är det nödvändigt att det finns ett nattjobb. Hälsopersonal, lastbilsförare, bagare, flygplanspiloter eller personal på nattklubbar eller nattklubbar spenderar mycket av sitt liv under månskenet och ändrar de normala sömnvanorna i människan. Frågan är

Läs Mer

Egenskaperna för ett effektivt lagarbete är indelade i organisatoriska klimat, egenskaper hos ledaren och andra som hänvisar till gruppens psykologi och den dynamik som uppstår inom dem. Samarbeta med varje situation där två eller flera personer måste träffas för att utföra en uppsättning uppgifter som i allmänhet inte kan göras ensam. Att bilda e

Läs Mer

Trakasserier på arbetsplatsen , trakasserier eller mobbning är en situation med våld eller trakasserier på arbetsplatsen som vanligtvis riktas mot en person (offer) av en eller flera andra, i syfte att isolera det från arbetsgruppen och så småningom få att avgå eller bli avskedad Det är ett viktigt fenomen eftersom det innebär en mängd fientliga och återkommande beteenden, som representerar en sann psykologisk tortyr för offret. I den här ar

Läs Mer

Den huvudsakliga motivationen som leder till entreprenörskap har i allmänhet inget att göra med pengar. Pengar ses som en extra fördel i samband med entreprenörskap, eftersom den verkliga motivationen som leder till den är relaterad till autonomi, oberoende, lagarbete och erfarenhet. De flesta entreprenörer väljer att bygga företag från början och offra sin tid, vilket innebär att risken för att dessa företag inte lyckas. Detta motive

Läs Mer

Att veta framtida yrken med mer arbete är viktigt om du vill kunna hitta ett jobb och börja träna från och med nu. På grund av den tekniska utvecklingen kommer många jobb att försvinna och andra kommer att dyka upp som idag inte existerar eller som ännu inte förstås. Å andra sidan finns det karriärer som är föråldrade och om du väljer dem, kommer de inte att tjäna dig att utföra i de jobb som bildas. Det är viktigt a

Läs Mer

Empatiskt ledarskap är en typ av ledarskap som gör det möjligt för ledaren att ta plats för anhängarna. Som namnet antyder är det en typ av ledarskap som använder empati med andra som huvudverktyget. Empatiskt ledarskap utförs genom kunskap om individer, förhandlingskunskaper och intervention och integrationsteknik. Genom at

Läs Mer

Organisationsschemat för ett hotell representerar de jobb som ett hotell behöver utföra sina arbetsprocesser, uppdrag, vision och värderingar. Varje hotell, oavsett om det är små, medelstora eller stora, behöver en organisationsstruktur för att kunna utföra sin dagliga verksamhet. Det används för att dela upp uppgifter, ange arbete för varje avdelning och delegera myndighet inom och mellan avdelningar. Organisati

Läs Mer

De vanligaste och mest framstående funktionerna i Excel är dess presentation i nät som heter celler, dess funktioner för beräkningsautomatisering med många formler och möjligheten att skapa grafiska presentationer. Hanteringen - åtminstone basen av Excel har blivit ett nästan obligatoriskt krav på Curriculum Vitae av alla som vill bli anställda för ett konventionellt jobb. redan mer

Läs Mer

Professionella etiska dilemma uppstår hos arbetare när de konfronteras med en konflikt mellan två etiska normer. Det är fall där det är svårt att fastställa vad det "korrekta" beslutet är, eftersom en eventuell åtgärd innebär att man bryter mot en moralisk princip. För att det ska finnas ett etiskt dilemma måste det finnas en situation där det är nödvändigt att fatta ett beslut, baserat i sin tur på tre principer: 1-Det måste finnas minst två möjliga beslut att välja mellan. 2-Alla möjliga altern

Läs Mer

Stegen för att göra ett personligt rekommendationsbrev måste vara mycket noggrant på grund av den vikt det kan ge till sökanden. En personlig rekommendationsbrev är ett dokument som vanligtvis utförs av chefen eller chefen för kandidaten för ett jobb. Det har ett formellt språk som förmedlar de positiva kvaliteter och erfarenheter som arbetaren har gjort i ett jobb. Att förbe

Läs Mer

Den biomekaniska risken avser alla de yttre elementen som verkar på en person som utför en viss aktivitet. Syftet med studien av biomekanik har att göra med hur en arbetare påverkas av krafterna, kroppsställningarna och de inbördes rörelserna i de arbetsaktiviteter han utför. Det finns en biomekanisk risk vid utförande av uppgifter som kräver större ansträngning från arbetstagarens sida, där muskeln är villig att träna. Detta kan få a

Läs Mer

En företags omgång avser den verksamhet eller verksamhet som utvecklar den. Dessa aktiviteter är indelade i olika kategorier enligt deras syfte och deras betydelse inom företaget. Det finns tre huvudkategorier som grupperar företagsöverföringar enligt deras verksamhet: industri, handel och tjänster. Men in

Läs Mer

Arbetshälsos historia och dess utveckling i världen hade sin början på medeltiden. Det började dock tillämpas efter den industriella revolutionen, som ledde viktiga omvandlingar under hela 20-talet. Arbetshälsa hänvisar till vårdens fysiska och mentala välbefinnande i arbetets utförande. Det är en praxis som genomförs av olika discipliner som påverkar skyddet av människor inom sin arbetsmiljö. För närvarande

Läs Mer

Den lokaliserande risken avser de fysiska förhållandena på arbetsplatsen som kan orsaka olyckor inom utvecklingen av ett företags normala verksamhet. De lokaliserande riskerna kan konditioneras av de geografiska egenskaperna, byggandet av anläggningarna och till och med av fördelningen av utrymmena på arbetsplatsen. Dessa

Läs Mer

Konkurrensfördelen med Michael Porter konstaterar att det finns tre huvudsakliga sätt att positionera sig på marknaden över konkurrenterna: till lägsta priser, för differentiering och för fokus. Michael Porter är en amerikansk ekonom, professor och forskare vid Harvard University. Porter har publicerat en rad arbeten inramade inom affärsstrategi, vilket anses vara mycket inflytelserikt i nuvarande företagsmodeller. 1985 pub

Läs Mer
$config[ads_cat_netboard] not found