konst

Realismen var en konstnärlig rörelse härstammad i Frankrike i mitten av artonhundratalet, efter romantiken och före naturalismen. Denna rörelse uppstod omkring 1850, efter revolutionen av 48, i form av protester av arbetsförhållandena och livskvaliteten som stod inför den tiden. Denna nuvarande har ett nära förhållande till romantiken, eftersom konstnärerna som skapade realism tog den tidigare strömmen som inspiration, var bakgrunden till detta helt motsatt till romantiken: konstnärerna motsatte sig att försköna verkligheten och fortsätta att representera aspekter från det förflutna Huvudsyftet

Läs Mer

De viktigaste egenskaperna hos teatret är nära besläktade med de element som är gemensamma för något arbete eller prestanda. Termen teater har sitt ursprung i det grekiska ordet teatron , vilket betyder en "plats att se". Därför hänvisade teater ursprungligen till både en plats och en viss form av uppfattning. Idag kan

Läs Mer

Guacamayas dans är en av de konstnärliga manifestationerna i Guatemala som har överskridit tidslinjen och vägrar att övergå modernitetsgränsen. Liksom dansen, musiken eller målningen som vi kan hitta i de stora Maya-konstruktionerna, är de ett exempel på denna kärlek till millenären. Under den pre-colombianska perioden var Verapaz en del av det territorium som utgjordes av den maya-civilisationen, och håller i spetsen den spanska förföljelsen. Det är känt a

Läs Mer

Guatemalanska kompositörer är en viktig del av kulturen i detta land. De viktigaste är bland annat Martha Bolaños eller José Castañeda. Guatemala är mer än dess maya arv och dess castilian inflytande. Det är dess geografi, flora, fauna, religion, gastronomi, det är också dess partier, författare, målare och, naturligtvis, dess musik. Guatemalans

Läs Mer

Avantgarde kännetecknas av att gå bortom sin tid; utforskningen av nya konstnärliga tekniker och material som före deras tid inte hade undersökts (Utbildning, 2017). De teman som valts inom avantgarde försökte täcka användningen av nya tekniker och konstnärliga metoder som skulle hjälpa konstnärer att producera bättre konst. På detta sä

Läs Mer

En lek är en litterär form som tjänar till teatralbildningen. Med hänvisning till den skriftliga delen har ett lek en konstruktion avsedd för upptagande av en situation som författaren vill göra genom föreställningar och utformning. Skribenternas skådespelare heter dramatiker. Inom den skriver dramatören alla de dialoger som karaktärerna kommer att säga. Dessa kan v

Läs Mer

Det är möjligt att söka efter en film utan att veta namnet . Med liten och väldigt vag information kan du hitta den film som intresserar dig tack vare utvecklingen av system med sofistikerade algoritmer som klarar av att dechiffrera detaljer snabbare och effektivare än de populäraste sökmotorerna på webben. Frågor

Läs Mer

Organisk abstraktion är en subtendens av abstraktion, kontrast av figurativ konst som var den stora tendensen i mitten av det tjugonde århundradet. Det präglades av dess schematisering av former utan att tillgripa objektet, ersätta det med odefinierade och / eller tvetydiga former. Några av dessa subtendanser av abstraktion var den geometriska abstraktionen som härstammar i Paris 1912 genom en utställning av kubister; den oorganiska abstraktionen eller informalismen och den organiska abstraktionen som härrör från formerna i naturen, abstraherar och syntetiserar dem. Begrepp

Läs Mer

Estetiska värden är dygderna hos ett objekt, händelse eller person, som kan generera olika bedömningar eller inspirera positiva eller negativa reaktioner. Karaktären hos ett konstverk, ett naturlandskap, en person eller en situation kan ge oss möjlighet att göra bedömningar, verbala eller icke-verbala, om vad vi uppfattar med någon av våra sinnen. De värde

Läs Mer

Klänningen hos Zapotecs har varierat över tiden. Trots att de påverkas av andra människor, känner Zapotecerna sig djupt stolta över sina traditioner, så deras kulturella manifestationer upprätthålls och firas fortfarande. Zapotecerna är ett mexikanska ursprungsbefolkning som bor i Oaxaca och en del av de omgivande staterna. speciell

Läs Mer

Teaterns huvudelement är skådespelare, text eller manus, publik, kostymer, smink, design, belysning, ljud och regissör. Teatern kan konceptualiseras på två sätt. Den första är den litterära genren skriven av dramatiker, vars huvudsyfte är att erbjuda dialoger mellan karaktärer i syfte att representeras inför en publik. Av denna a

Läs Mer

Den moderna tragedin är en form av dramatiskt uttryck, skrivet i prosa eller vers, betraktad som en ström efter klassisk tragedi, närvarande i flera konstnärliga uttryck, främst i teater, poesi och litteratur. Tragedin som en genre hade sitt ursprung i Antikens Grekland, myntade och utvecklades för första gången av Aristoteles, och sedan dess har det utvecklats i olika strömmar tillsammans med människans historia. Tragedin

Läs Mer

Karaktäristika för impressionism , applicerad på målning som den mest referenskonst, står ut för penselens ljus, färg och slag. För många är endast den ovan nämnda målningen och fotografi och filmografi konstnärliga tekniker där detta fenomen kan återspeglas. Impressionism är en konstnärlig rörelse som har manifesterat sig främst i målning, med namnet impressionistmålning . Denna rörelse uppst

Läs Mer

Kollektivkonst är en allians mellan två eller flera artister som delar ideologier och synpunkter, arbetar på egen hand för att uppnå gemensamma mål. Dessa mål kan variera i enlighet med uttrycksintentionerna. En egenskap hos kollektiva konstgrupper är att de i många fall kan sammanfogas i ett estetiskt språk som skisseras. Det är,

Läs Mer

Ett kulturellt landskap är ett konstgjort konstverk, byggt av en man, från ett naturligt utrymme. UNESCO definierar det som "den kombinerade representationen av Naturens och människans arbete". I Europarådets europeiska landskapskonvention 2000 definierades den "som ett resultat av handling och interaktion mellan naturliga och / eller mänskliga faktorer". Det

Läs Mer

Dansgenrerna är alla de manifestationer eller former som kommer från dansen, var och en med sina specifika egenskaper, och som har givit denna konst en rad olika variationer som placerar den som en av de mest populära formerna för konstnärligt uttryck världen över. . Liksom andra konster har dans utvecklats med historia, och människan har också gjort den till en viktig del av livet i samhället, kulturellt och mycket mer. Det upps

Läs Mer

Barockstadier är de tydliga perioderna som är karakteristiska för denna konstnärliga och kulturella rörelse med en sådan närvaro i konstens historia. Barock föddes i Europa och utvecklades huvudsakligen i Italien i början av 1700-talet, som sträckte sig fram till mitten av 1700-talet. Även om det var av europeiskt ursprung hade denna rörelse ett stort inflytande på de amerikanska kolonierna som existerade för tiden. Den barocka

Läs Mer

En figurativ bild är en visuell representation vars former identifieras genom en av våra sinnen och sätter dem i relation till figurer som existerar i verkligheten. Figurativa bilder är representationerna närmast de miljöer som människan uppfattar. I figurativet representeras känslor, landskap, föremål och framför allt människor, vars trofasta representation utgör en av grunden för den figurativa bilden och konsten. I de figurat

Läs Mer

Realismens teman kännetecknas huvudsakligen av att vara mycket nära konstnären och hans sammanhang. Denna rörelse, född mellan åren 1840 och 1880, stod ut för att avvisa tidernas romantiska idéer och försöka representera verkligheten på det mest objektiva sättet. Realismen härstammar i Frankrike, inom ramen för upplysningen och den industriella revolutionen. Realismens h

Läs Mer

Bland modernismens genrer är poesi, prosa och drama. Var och en av genren innehåller olika underkategorier av litterära uttryck. På detta sätt innehåller poesi texter och oder; prosa kan innehålla berättelser och romaner; Den dramatiska i sin tur inkluderar teatern. Alla genrer av modernismen är litterära genrer. Litterär

Läs Mer

Chavín arkitektur var en förhistorisk arkitektur som utfördes i Andes av Peru, vilket visade vissa byggtekniker med hög konstnärlig och andlig inriktning. Den viktigaste arkeologiska platsen där deras reliker har hittats är känd som det forntida templet. Chavín-arkitekturen utvecklades i Peru i norra Andesfjällen från 900 f.Kr. Till 3

Läs Mer

Ecuadorian målare är en viktig länk i den nationella kulturen tack vare deras stora bildvärld. Från hans exponenter av barocken, som Manuel Samaniego till representanter för neo-figurativet som Oswaldo Viteri, har alla haft sin betydelse för Ecuador. Observera att Quiteñaskolan under kolonialtiden utvecklades, vilket fick stor prestige under den sjuttonde och artonde århundradena. Sådan v

Läs Mer

Membranofoner är alla de musikinstrument där ljudet är en produkt av vibrationen hos ett spänt membran. Termen "membranofon" består av två rötter: membran och phono. Ordet "membran" kommer från latin och betyder "tunn hud som en pergament". Å andra sidan kommer ordet "phono" från den grekiska "phono" och betyder "ljud eller röst". Membranet

Läs Mer

Huayno kläder , en av de mest populära typerna av populärmusik i Andes, har en bred historia och mycket speciella egenskaper. Huayno är en musik som presenteras huvudsakligen i Peru och Bolivia, även om den också har närvaro i vissa delar av Argentina, Ecuador och Chile. Klänningen av deras danser påverkas mycket av kulturen i dessa länder. I Peru f

Läs Mer

Ecuadorian cartoonists har markerat historia genom sin konst och meddelanden. Dessa är Bonil, Asdrubal de la Torre, Galo Galecio, Marcelo Chamorro och Roque Maldonado. Karikatyrerna är de konstnärer som ritar teckningar för att ge en humoristisk inverkan. Royal Spanish Academy (RAE) definierar termen karikatyrer som: " Ritning som överdriver och deformerar en persons fysiska egenskaper ". Des

Läs Mer

Det sägs att skönhet är obestämbar eftersom olika filosofer och konstforskare inte har kunnat dra slutsatsen i samma definition. Bland dessa är Plato, Socrates och Nietzsche. Alla har gett sitt perspektiv till samhället. Till exempel, i en av Platons största verk, försökte Hippias Major (390 f.Kr.) att

Läs Mer

Avantgarde-rörelserna är en ström av förändringar i litteratur, konst och politik. De genomfördes efter första världskriget (1914-1918). Det finns flera avantgarde-rörelser. I litteraturen utmärker sig ultraismen; och i konst utmärker sig futurism och kubism. Avantgarde, enligt historiker, var tänkare som från 1910 försökte förnya vissa aspekter av kultur, konst och samhälle. Avantgarde var

Läs Mer

Teatern parlamentet är den del av ett manus som tolkas av en av aktörerna i leken. Enligt den kungliga spanska akademin är parlamentet i ett spel ett talat ingripande och ganska omfattande en av karaktärerna. Parlamenter kan också tolkas av en tredje person berättare (voice-over, till exempel). Varj

Läs Mer

Ostwaldstjärnan eller kromatisk cirkel är ett sätt för färgrepresentation baserat på en teori som utfärdats av den tyska forskaren och filosofen Wilhem Ostwald. Idag, även om det finns nya modeller som RGB eller en ny kromatisk cirkel bestående av tolv färger, används Ostwald-stjärnan fortfarande i vissa sektorer, såsom hårfärg. William Ostwa

Läs Mer

Det finns olika typer av lekar , traditionell tragedi, komedi och satir; Dessa tre former är arv från den grekiska teatern. Det finns också opera, zarzuela, melodrama och monolog, bland andra typer. Ursprunget av de typer av traditionella verk är ett mysterium även i våra dagar. Det är emellertid känt att i femte århundradet f.Kr. hade

Läs Mer
$config[ads_cat_netboard] not found