Kvinnors psykologi: 10 Intressanta egenskaper

I denna artikel kommer jag att förklara 10 vetenskapligt beprövade kuriositeter av kvinnors eller feminin psykologi, kärlek, sociala relationer, sexualitet, kommunikation, aggression och mycket mer.

Visste du att en kvinnas hjärna är annorlunda jämfört med människans? Dessa skillnader, som läggs till hormonella faktorer och andra omständigheter, gör att beteendet hos kvinnlig psykologi har vissa särdrag.

Att veta dem kan du känna dig lite mer. Om du är en man, kan du förstå lite bättre medlemmarna av motsatt kön efter att ha läst dessa linjer.

Du kanske också är intresserad av:

  • Människans psykologi.
  • Skillnader mellan män och kvinnor.

10 egenskaper hos kvinnlig psykologi

Kvinnor pratar mer om andra människor

Till denna slutsats har kommit ett team av psykologer som har tillägnat sig att studera karaktärsdrag hos män och kvinnor genom en särskild undersökning.

Resultaten av forskningen, som utförs av forskare från universitetet i Turin och University of Manchester, visar att en av de största skillnaderna mellan män och kvinnor är känslighet.

De tenderar att vara mer känslomässiga eller sentimentala, och också mer varma, hjärtliga och oroliga. Det finns också de som tror att män också är väldigt känsliga, bara att de inte uttrycker sig lika mycket.

Kvinnor tycker intuitivt

De flesta kvinnor märker hur deras humör förändras när deras menstruationsperiod närmar sig. Om du är en tjej kan du bli mer irriterad under de dagarna, känner dig mer deprimerad och moody.

Däremot försvinner dessa symptom under de första dagarna av cykeln tills ägglossningen. Detta har en tydlig förklaring ur hormonell synvinkel.

När östrogenhalterna är höga, under den första delen av cykeln, är kvinnor i allmänhet i ett bättre humör, flirta och bli mer intresserade av sex. När östrogenivån sjunker och progesteron stiger, är det när kvinnor blir mer mottagliga och irascibla.

Och om det är en kvinna som nyligen har fött barn, är förändringen ännu större. Det hormonella kaoset i din kropp kan påtagligt påverka ditt humör, som kan vara väldigt varierande.

Kvinnor tenderar att inte uttrycka sin aggressivitet

Det visas också att kvinnor bryr sig mer än män. De har mer intensiva bekymmer, eftersom de upplever större risk i vissa situationer och tenderar att få mer ångest än män.

Så om du märker att din fru eller flickvän bryr sig för mycket, ta det som något naturligt.

Kvinnan förstår icke-verbalt språk bättre

När två eller flera människor kommunicerar genom att tala, kommunicerar de också omedvetet med hjälp av gester, händer eller rörelser i händerna.

Enligt psykologer brukar kvinnor vara bättre att tolka information som tillhandahålls av icke-verbala språk.

Förmodligen är intuitionen baserad på tolkningen av dessa budskap och hjälper kvinnor att vara mer empatisk, det vill säga att inse hur de känner eller vad den andra personen tänker på.

Kvinnan tar färre riskabla beslut

En annan nyfikenhet på kvinnors psykologi är att de inte gör så många riskabla beslut jämfört med män.

Kvinnan är vanligtvis mer försiktig och som du har läst i tidigare stycken brukar du uppleva större risk i vissa situationer. Män i allmänhet är de som utövar uppgifter som gruv, konstruktion eller jakt, aktiviteter som medför en viss risk.

Å andra sidan är kvinnan från och med tiden den som måste titta över säkerheten för hennes hem och hennes barn, och det är troligt att hon idag idag tänker på det mycket bra innan han fattar ett riskabelt beslut.

Kvinnor pratar om sina känslor

Visst har du redan märkt denna egenskap av kvinnlig psykologi. De träffar vanligtvis vänner för att prata om, liksom andras liv, deras personliga saker och deras känslor.

I motsats till det, när man pratar med sina kamrater, pratar de ofta om unpersonliga problem, som sport, nyheter eller politik. Detta kan tydligt ses i vissa diskussioner i äktenskapet till exempel.

Enligt psykologen Elaine D. Eaker, som genomförde en studie av äktenskapsdiskussioner upptäckte hon att många män behåller sina känslor, kräver tystnad och överger diskussionen.

Medan kvinnor uttrycker mer vad de känner och insisterar på diskussionen, nämner de saker de skulle vilja förändra.

Kvinnor har bättre minnen

Enligt en studie utförd av University of Cambridge är kvinnor bättre än män att memorera information.

Forskningen genomfördes med samverkan av 4500 personer mellan 49 och 90 år och visade att utöver könet påverkar utbildningen också minnet.

De som slutade studera före 16 års ålder hade begått fler fel i testerna än de som lämnade skolan med 18 år eller mer, vilket visar att man har ett starkare minne.

Det faktum att kvinnor har ett effektivare minne kan förklara varför de minns så perfekt födelsedagen för hela familjen, årsdagarna och var bilnycklarna var.

Vilken annan egenskap hos kvinnors psykologi vet du?