Varför är gamla civilisationer viktiga?

Betydelsen av forntida civilisationer är tydligt härledd från den inverkan som fortfarande uppfattas i nutidens värld. Deras bidrag till vetenskap och kultur utgör grunden för den moderna världen är byggd.

Å ena sidan lämnade antika civilisationer som egyptiska, mesopotamiska, maya eller inka kunskaper om arkitektur, filosofi, jordbruk, boskap, astronomi, matematik och teknik. Å andra sidan hade de som samhälle idéer och övertygelser som delats av många senare kulturer.

Dessutom är det viktigt att studera nedgången i dessa civilisationer för att inte göra samma misstag. Det romerska riket, Inca, Maya eller egyptiska hade en stigning, utveckling och slutgiltig nedgång och försvinnande. Vår moderna civilisation kan också ha en liknande nedgång, och att studera tidigare misstag är ett sätt att förhindra det.

Begreppet antika civilisationer hänvisar till de första permanenta mänskliga bosättningarna som gav upphov till städer, nationer och imperier. Bland de första civilisationerna är Mesopotamien, Kina, antika Egypten och de mesoamerikanska imperierna.

Många av de idéer som uppfattades under den historiska perioden bevaras idag. Ett exempel på detta är begreppen demokrati och filosofi.

Betydelsen av antika civilisationer i utvecklingen av matematik

En av nyckelelementen i utvecklingen av vetenskap och teknik har varit matematisk beräkning och algebraisk verksamhet. Dess ursprung går tillbaka till den antika eran.

Det finns bevis för att egyptierna till exempel använde ett decimalsystem. Trots att de inte utvecklade matematiska formler gjorde de enkla aritmetiska operationer som tillägg och subtrahering. De visste också fraktioner och kunde beräkna areal och volym av former.

Den indiska civilisationen utvecklade siffrorna och decimaltypen som används idag: de arabiska siffrorna. De ges också introduktionen av noll.

Babylonierna (en region till mitten av södra Mesopotamien) delade cirkeln i 3600 och närmade sig tillräckligt för värdet av pi.

Utveckling av astronomi

Studien av himmelska kroppar spelade en viktig roll i den antika världen. Trots att de var belastade med mystik, finns grunden för astronomi som vi känner till idag i de första observationerna.

Babylonierna beräknade planeterna och spårade solens och månens banor. Hinduerna delade året in i tolv månmånader.

Kinesiska astronomer kunde beräkna förekomsten av förmörkelser exakt. Och mayarna utformade en 365-dagars kalender precis som egyptierna.

Utveckling av arkitektur

Det finns flera mysterier kring många av de stora byggnaderna i antiken.

Det är inte säkert visst hur de utfördes, när de byggdes, vad deras syfte var och vad de menade för dem. Men deras bidrag är obestridliga.

Grekerna blandade lime, lera, sand och vatten för att bilda ett nytt byggmaterial: cement.

Romarna använde vulkanisk lava istället för lera och små fragment av vulkanisk skräp och resulterade i ett mycket mer resistent material: betong.

Andra romerska bidrag inkluderar dekoration och byggande av offentliga bad, avloppsvatten, viadukter, akvedukter och broar.

Effekten av Maya-arkitekturen kan ses i Centralamerika, särskilt vid användning av färg, öppna ytor och texturer.

Modern arkitektur finner inspiration i de ekologiska tekniker som används av dessa.

Utveckling av kultur

En av de stora uppfinningarna av mänskligheten är att skriva. Detta har sitt ursprung i antiken och sedan dess har det funnits att registrera kulturen i de olika civilisationerna. Tack vare henne har historien också bevarats.

De konstnärliga manifestationerna var också många i den tiden. Grekarnas konst, som representerades i deras tempel, skulpturer och keramik, var avsedd att lyfta fram människornas betydelse och prestationer.

För sin del försökte egyptisk konst reflektera världens perfektion vid skapelsens tid och representera det korrekta förhållandet mellan mänskligheten, kungen och pantheonen på gudarna.

Idag, trots tiden som har gått, hittar många samtidiga konstnärer fortfarande inspiration i antikens civilisationer.