De 5 viktigaste skrivfunktionerna

Skriftens huvudsakliga egenskaper är klarhet, koncistens, enkelhet, anpassning och korrigering. Ordet redaktar kommer från latin, och avser att beställa idéer för att bilda en text.

Skriften innebär en rationell handling från författarens sida, som måste ge sammanhängande en serie idéer för att kunna skicka information korrekt.

Skriftövningen kommer att ha olika former enligt författarens avsikt. Det kommer att finnas noterbara variationer beroende på om texten är journalistisk, litterär eller pedagogisk.

I alla fall måste alla grundläggande egenskaper vara närvarande så att informationen kommer korrekt.

De fem huvuddragen i skrivandet

1- Klarhet

Tydlighet i skrivandet är kopplad till öppenhet och ordning vid överföring av idéer.

En text som har skrivits korrekt leder ledaren till den totala förståelsen av innehållet med endast första behandlingen.

För att uppnå detta mål måste redaktören presentera sina idéer på ett tydligt sätt, genom att använda bra syntax och använda en ordförråd som är förståelig för publiken till vilken han leder sina meddelanden.

2- Concision

Koncisionen hänvisar till ekonomin vid användning av ord för att kunna sända ett meddelande som undviker verbalt överskott.

Det motsatta av korthet skulle vara vaghet. Ett överskott av ord skulle sprida läsaren om informationslinjen.

För att vara kortfattad när man skriver texter ska man använda dynamiska och aktiva verb och undvika verbiage och redundans.

3- Enkelhet

Enkelheten ligger i användningen av det gemensamma språket för att uppnå en bättre förståelse av meningarna.

Även om det finns vetenskapliga och specialiserade texter använder en specialiserad jargong, även i dessa bör det råda ett språk som inte är förknippat med tekniska eller artificiella fraser.

Användningen av vanliga ord bör inte referera till vulgaritet; med enkla ord eller gemensamt bruk kan höga och djupa idéer överföras perfekt.

4- Anpassning

Anpassning är kopplad till enkelhet: den skrivna texten är avsedd att passa läsaren korrekt.

För att uppnå detta mål måste mottagaren analyseras, förstå sin socioekonomiska status, ålder, utbildningsinstruktion bland annat.

För att avgöra om anpassningen var korrekt är det tillräckligt att observera om målen uppnåddes.

Ett exempel kan tas från reklamtexten; om produkten lyckas säljas kommer det att förstås att meddelandet kunde ha förstått av mottagaren till vilken informationen riktades.

5- Korrigering

Korrigeringen är ett av de sista stegen efter textens skrivning. Det är så viktigt att det finns affärer som den som stämmer överens med, för att garantera att alla tidigare beskrivna steg är uppfyllda.

Förutom dessa förhållanden innebär korrigeringen att man tar hänsyn till fyra grundläggande aspekter:

- Stavningskontroll

Accenter, utelämnande av ord eller bokstäver och poäng.

- Morfologisk korrigering

Grammatiska olyckor som kön, antal och tid.

- Syntax

Det innebär att du kontrollerar igen om redaktörens avsikt förstods när han uttryckte sitt budskap.

- Semantisk lexisk korrigering

Granska överensstämmelsen mellan orden och ämnet med syftet med texten.