17 Grundläggande skolregler för barn

Reglerna för barnskolan är de som gör det möjligt att upprätta en allmän disciplinkod som betonar skyddet för varje barns individualitet och deras rätt att veta vad deras uppgifter är inom den utbildningsanstalt de deltar i.

Reglerna för en skola bör därför inte helt enkelt vara en förteckning över förbud eller en guide till möjliga straff, men en formell resurs som gör att eleverna kan utvecklas i en miljö som inte är distraherad och hotad (Thornberg, 2008).

Skolor ger regler för barn så att deras beteende är standardiserat. Vanligtvis använder skolorna stöd från föräldrarna så att förordningen följs.

De flesta skolor i världen har en ganska liknande reglering, utformad för att skydda integriteten hos både människor och institutionen.

Denna förordning kan emellertid ändras från en institution till en annan beroende på vilken utbildningsmodell som varje väljer.

Viktiga regler för en skola

Allmänt beteende

1 - Ingen elev får lämna skollokalerna under skolans dag utan att först lämna skriftligt tillstånd från föräldrarna eller vårdnadshavarna. Barn får inte under några omständigheter komma in på platser där tillträde är begränsat och om de behöver gå hem regelbundet under lunchen, måste deras föräldrar fylla i ett formulär.

2 - Skolens uniform måste bäras av barnet så länge barnet förblir i institutionen. Typen av uniform kan variera från en institution till en annan, men består vanligtvis av byxor eller kjol, en vit skjorta eller som framkallar institutionens färger, en tröja, vita strumpor, mörka tofflor och sportkläder. Det sistnämnda krävs endast för utförandet av sportaktiviteter.

När det gäller användningen av uniformet måste alla kläder som komponerar det märkas med namnet på dess ägare. Skolan är inte ansvarig för förlust eller skada på något plagg.

3 - Alla barn som saknar skolan måste ta med en förklarande anteckning med dem vid återvändandet. Denna anteckning måste klargöra orsaken till frånvaron och måste undertecknas av fadern, moderen eller vårdnadshavaren av barnet.

4 - Rättvisa och goda sätt väntas alltid av barn, både när de arbetar med sina lärare och deras kamrater (Skola, 2017). Oregelbundet och högaktigt beteende tolereras inte av institutioner. Några exempel på oegentligheter är:

  • Kontinuerlig avbrott i klasser, som att tala vid fel tid, prata med andra klasskamrater, bland annat rastlöst beteende.
  • Kör eller hoppa på trappor och korridorer, eller glida ner räcken.
  • Gå utanför klassrummet under en kall eller regnig dag.
  • Skada skolans egendom, skriva om bord, väggar etc.
  • Kämpa med andra klasskamrater eller utsätt dem för mobbning i skolan. Användning av olämpliga ord och uttryck, ger smeknamn till andra kollegor, spottar, sparkar, dra eller gör någon typ av aktivitet aggressivt.
  • Ange områden som är begränsade till skolans inre eller yttre.
  • Skada eller störa ett annat barns egendom

5 - Barnen ska gå till och från klassrummet på ett lugnt och organiserat sätt.

6 - Användning av smycken är förbjudet av säkerhetsskäl. Om man bär örhängen ska de vara små.

7 - Barn måste anlända till skolan inom de timmar som institutionen fastställer och förbli inom samma endast inom nämnda schema. Om du behöver stanna längre måste en formell ansökan fyllas i och undertecknas av föräldrarna eller vårdnadshavarna (Logo, 2017).

KLASSRUM

1 - Barn måste utföra de uppgifter som utsetts av deras lärare. Om så inte är fallet måste de lämna en förklarande anteckning undertecknad av föräldrarna eller vårdnadshavaren som anger varför de inte utfördes.

2 - Alla barn borde ha grundläggande personliga hygienartiklar, t.ex. tandborste och tandkräm, och en handduk (Thompson, 2017).

3 - Barnen måste släppas av sina föräldrar vid skoldörren. Ingen förälder ska komma in i klassrummet med barnet. Detta för att bidra till barnets självständighet. Denna regel gäller även i slutet av skoldagen, då ska föräldrarna hämta barnet vid dörren.

4 - Barn är förbjudna att konsumera tuggummi i klassrummet. Ibland omfattar denna regel hela skolan.

skolgård

1 - Lunch bör förbrukas, om det anges av skolmyndigheterna. I vissa fall får det finnas på skolens lekplats.

2 - Det är förbjudet att cykla inuti skolens lekplats.

3 - Inom skolskolan bör barn svara på ljudet av klockan så att barnen slutar leka och gå i klassrummet när det ringer under urtaget. Om bollarna och elementen som barnen spelar under urtaget är institutionens egendom, måste barnen returnera dem när klockan ringer.

4 - Barn måste alltid följa instruktionerna från sina lärare hela tiden och på alla ställen omfattar detta skollek och rekreation.

5 - För att bevara de yngsta barnens fysiska integritet är det förbjudet att utöva någon sport på skolens lekplats.

6 - Inom skolgården, som i skolans övriga delar, bör barn visa ett exempel på uppförande av ömsesidigt samarbete. Detta beteende kommer alltid att övervakas av en professor eller ansvarig för institutionens administrativa personal.

Varje typ av beteende som kan hota individens fysiska och emotionella hälsa är förbjuden. Därför är det inte tillåtet att träna sport där fysisk kontakt är våldsam (Rathcoole, 2017).